izomeraceChemie / Analytická chemie
Druh chemické reakce, při níž výchozí látka i produkt mají stejné složení, liší se však uspořádáním atomů. Některé izomerace mají velký technický význam, například při zpracování ropných frakcí pyrolýzou, krakováním nebo katalytickou hydroizomerací, kdy za přítomnosti vodíku se butan mění v isobutan, lineární uhlovodíky C5 a C6 v benzín s vysokým oktanovým číslem a aromáty C8 na p-xylen. Viz také izomerie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 5. 2020
Autor: -red-