Izákve Starém zákoně syn Abrahámův, kterého podle legendy porodila Sára, když bylo Abrahámovi 100 let, bratr Ismáíla a manžel Rebeky. Měl být obětován bohu, který tak chtěl vyzkoušet pevnost Abrahámovy víry. Vyprávění o Izákovi obsahuje metaforické prvky biblického přenosu hříchu z otce na syna a současně vysvětluje zdroje zániku lidské oběti. Námět zpracován četnými umělci novověku (P. P. Rubens, Rembrandt).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ezau, Jákob, raně křesťanské výtvarné umění, Rebeka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: