invaze v NormandiiVylodění vojsk Spojenců v severovýchodní Francii za druhé světové války (1944). Invaze do západní Evropy (krycí název Overlord) znamenala otevření druhé fronty a byla provedena po dlouhých přípravách 6.6.1944 pod velením generála Eisenhowera. Vysazeným pozemním silám velel maršál Montgomery, německým jednotkám polní maršálové von Rundstedt a Rommel. Šlo o největší vyloďovací operaci v dějinách – zúčastnilo se jí 6500 plavidel, více než 11500 letadel a 150000 amerických, britských a kanadských vojáků (9000 mužů bylo ztraceno). Vyloďovací pláž byla rozdělena na pět úseků (Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword), největší ztráty Spojenci utrpěli na pláži Omaha. Invaze zastihla Němce nepřipravené – díky klamným spojeneckým akcím si nebyli jisti, zda se další (hlavní) invazní síly nevylodí v Calaiské úžině. Tato nejistota zabránila okamžitému přesunu německých divizí rozmístěných podél pobřeží průlivu La Manche do Normandie. Důležitou roli sehrálo spojenecké letectvo. Ještě před invazí zničilo mnoho komunikačních uzlů, takže německé posily se z jiných částí Francie jen obtížně dostávaly do místa bojů. Spojenecká letadla také zabránila zbytkům Luftwaffe napadnout vojáky na plážích. Významná byla i pomoc diverzantů z francouzského hnutí odporu. Do 13.6. bylo všech pět předmostí propojeno, následoval obtížný a pomalý postup na Caen.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 1. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: běloruská operace, bitva v Ardenách, operace Overlord.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: