invar[Angličtina < latina], slitina železa s 35 – 37 % niklu. Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem teplotní roztažnosti 0,5 – 2 .10-6 .K-1 (v teplotním rozmezí 0 – 100 °C). Při vyšších teplotách součinitel rychle vzrůstá. Používá se na výrobu přesných měřidel, součástí přístrojů a zařízení, jejichž rozměry se mají s kolísáním teploty měnit co nejméně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bimetal, feronikl, měřická lať, nivelační lať.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: