internacionální gotikaOznačení pozdní fáze vývoje gotického umění, časově vymezené zhruba léty 1375-1420. Termín internacionální gotika poprvé užil roku 1892 Courajod k charakteristice příbuzných rysů francouzské a italské umělecké doby kolem roku 1400. Hlouběji byl význam internacionální gotika objasněn po roku 1945 v pracích E. Panofského, O. Páchta, M. Meisse a českých historiků umění. Interacionální gotika je charakterizována výrazovým sblížením a mnohostrannou výměnou uměleckých myšlenek mezi větším počtem ohnisek. Dvorskému umění Francie, zvláště Paříži, připadla úloha iniciátora a internacionální gotika zahrnula téměř celou tehdejší kulturní Evropu. Aktivní byl zvlaště podíl Katalánska, severní Itálie, Rakouska a českých zemí, Porýní, Nizozemí a Anglie (bratři z Limburka, Stefano da Zeviol. Specifická česká odnož internacionální gotiky je označována jako krásný sloh. K hlavním formálním rysům patří sklon ke kaligrafické a dekorativní stylizaci, záliba v protáhlých proporcích, v rafinované eleganci postojů a gest, v nádheře kostýmů i dekoru. E. Panofsky považoval internacionální gotiku za uměleckou „obranu“ aristokracie proti vzestupu měšťanstva. Ostatní literatura zdůrazňuje více například podvojný charakter a vnitřní antinomii stylizace a smyslového poznání a retrospektivních a progresívních rysů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 1. 2019
Autor: -red-

Reklama: