interferenceFyzika, skládání vlnění (superpozice) několika koherentních vlnění stejného druhu ve vlnění výsledné. Rozeznává se interference mechanická, akustická, interference elektromagnetických vln ap. Na interferenci světla jsou za loženy některé experimentální metody, jako interferometrie, holografie, fotoelasticimetrie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Augustin Jean Fresnel, difrakce radiových vln, koherentní vlny, Thomas Young, uzlové čáry, vlnová optika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: