intenzitaFyzika, a) intenzita elektrického proudu (vlnění ap.), množství elektrického náboje (energie vlnění) prošlé za jednotku času jednotky plochy kolmé na směr šíření. b) intenzita elektrického (magnetického) pole, síla, jíž toto pole působí na jednotku elektrického (magnetického) náboje. 1 volt na metr (V·m-1) je intenzita elektrického pole v takovém místě, kde na bodový náboj 1 coulombu působí síla 1 newtonu. 1 ampér na metr (A·m-1) je intenzita magnetického pole uvnitř velmi dlouhého solenoidu, u něhož součin proudu a délkové hustoty závitů je 1 ampér na 1 metr. c) intenzita vyzařování plošného zdroje, podíl zářivého toku vycházejícího z plošky zdroje a obsahu této plošky. d) intenzita ozáření, intenzita osvětlení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lorentzova síla, tenzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: