industrializace[Latina], proces přeměny agrární země v zemi průmyslovou tím, že se průmysl rozvíjí rychleji než zemědělství a odvětví, která vyrábějí výrobní prostředky. rostou rychleji než odvětví vyrábějící spotřební předměty. Historicky se za počátek procesu industrializace považuje období konce 19. století a počátku 20. století. Industrializace vede k růstu měst, k vytváření velkých průmyslových středisek, k vytlačování nebo nahrazování malovýroby velkovýrobou a k technickému pokroku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bauhaus, vylidňování venkova.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: