indulgence[Latinsky shovívavost], nařízení anglického krále Karla II. z roku 1672, podle kterého měli být angličtí katolíci politicky zrovnoprávněni s anglikány. Rekatolizační snahy panovníka však narazily na odpor parlamentu, který roku 1673 indulgenci zrušil vydáním Test Actu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-