individuální stylJazykověda, charakteristický a jednotný princip organizace výstavby jazykových projevů určitého jedince z hlediska ideového, tematického, charakterového a jazykového. Lze rozlišit individuální styl jazykový a literární. Individuální styl jazykový zahrnuje stylovou organizaci díla z hlediska jazykového, individuální styl literární složky nejazykové (idea, téma, syžet). Individuální styl má každý vyspělejší spisovatel, v ústním projevu každý člověk. Stává se nástrojem uměleckého poznání, je součástí každé umělecké metody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: