indikátorChemie
Chemie, chemická látka, která přidána do roztoku označuje jeho stav (kyselost, zásaditost), popřípadě ozřejmuje ukončení sledované reakce. Indikátory jsou neutralizační (mění barvu podle pH roztoku, například fenolftalein, methyloranž), adsorpční (v bodě ekvivalence se adsorbují na sraženinu a tím mění její barvu), oxidačně redukční (mění barvu podle redoxpotenciálu roztoku), metalochromní (způsobují změnu zbarvení při uvolňování indikátoru z komplexu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: