indigenismus[Indygenyzmus], kulturní a politické hnutí v Latinské Americe, jeho cílem je zlepšení životních podmínek původních obyvatel Ameriky a začlenění Indiánů do společnosti jako jejích plnoprávných členů. V literárním a výtvarném umění čerpá náměty ze života Indiánů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: