index lomuOptika
Fyzika, základní optická charakteristika prostředí. Index lomu závisí na vlnové délce světla, je definován jako poměr rychlosti světla ve vakuu c k rychlosti světla v určité vlnové délky λ v dané látce: n = c / v · λ. Index lomu je vždy větší než 1 a dosahuje hodnot až 4. Dopadá-li světelný paprsek na rozhraní dvou prostředí o různé optické hustotě, tj. n1 ≠ n2, dochází k lomu podle Snellova zákona: sin α / sin β = n2 / n1 = n21, kde α je úhel dopadu a β je úhel lomu. Index n21 nazýváme relativní index lomu. Podle jeho hodnoty rozeznáváme tzv. lom světla ke kolmici (n21 > 1) nebo od kolmice (n21 < 1).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: absolutní index lomu, apertura, Čerenkovovo záření, disperze, spektrometr, štras.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: