indexEkologie, index sexuální, index pohlavní, číselný poměr samců a samic jednoho druhu organismu v populaci, vyjádřený v % nebo v počtu samic na jednoho samce (popřípadě 100 samců). Průkaznost tohoto indexu lze statisticky testovat.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-