imunologieLékařství
Vědní obor studující zákonitosti imunologických reakcí živočichů a člověka. Jako samostatný vědní obor začala vznikat počátkem tohoto století. Rozvoj imunologického poznání nastal až po roce 1945, zejména v oblasti neinfekční imunologie. Imunologie zasahuje do nejrůznějších biologických a lékařských oborů a pomáhá objasňovat příčiny dosud nevysvětlených nemocí. Podobory imunologie jsou například imunogenetika, imunochemie, imunofarmakologie, transplantační imunologie, nádorová imunologie, infekční imunologie, imunopatologie. Teoretická imunologie se zapojuje do současných vědeckých směrů vývojové a molekulární biologie a její poznatky již umožňují imunitní odpověď organismu částečně regulovat. Imunologie klinická vyhodnocuje imunologickou reaktivitu u lidí s cílem pomoci prevenci, diagnostice, popřípadě léčení imunopatologických chorob. Za zakladatele moderní imunologie je považován F. M. Burnet a P. B. Medawar.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: imunotaxonomie, Jonas Edward Salk, klinická imunologie, nádorová imunologie, revmatologie, sérologie, Věra Hašková.

Reklama: