implikaceSymbolická logika, spojení zpravidla interpretované obratem „jestliže – tedy“; též výroky vytvořené na základě takového spojení. V implikacích rozlišujeme antecedent, tj. výrok, jemuž předchází slovo „jestliže“, a konsekvent, tj. výrok následující za slovem „tedy“. I. není formalizací logického vyplývání. Toto nesprávné chápání vedlo v minulosti k tzv. paradoxům materiální i, (v,t. antinomie implikace), neboť mat. i. je dána pouze maticí pravdivostních hodnot: P Q P→Q 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 C. I. Lewis definoval s použitím modálních funktorů striktní implikace (symbolicky p < q: není možné, aby antecedent platil a konsekvent neplatil), avšak i v tomto pojetí vznikají analogické antinomie. Proto vznikly další pokusy, A. W. Burks se pokusil formalizovat kauzální i.mplikace, W. Ackerman vytvořil přísnou implikaci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: ekvipolence, funktor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: