impedanceFyzika
[Latina] fyzika Impedance Z obvodu střídavého proudu se sinusovým průběhem je v ustáleném stavu dána podílem komplexního napětí U a komplexního proudu I: Z = U/I. Její jednotka je: [Z] = 1 ohm. Mechanická impedance Zm (kmitavého obvodu) je komplexní veličina charakterizující kmitavý obvod. Je určena podílem komplexní amplitudy F budicí síly a rychIosti v v místě působení této síly: Zm = F/v. Její jednotka je: [Zm] = 1 N·s·m–1. Akustická impedance Za zvukového pole působící na danou plochu S je kompletní podíl akustického tlaku p na této ploše a objemové rychlosti q: Za = p/q. Její jednotka je: [Za] = 1 Pa·s·m–3

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Collinsův článek, imitance, přijímací anténa, reaktance, rezistance, T-článek, umělá anténa, umělá anténa.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: