ilyrské výtvarné uměníVýtvarný projev ilyrských kmenů, v 8.–7. století př.n.l. patřil do okruhu halštatské kultury, v severních oblastech pokračovaly keltské vlivy, v jižní části se uplatňovaly vlivy řeckých měst. Od 6. století byly budovány velké mohyly, fortifikační a chrámová architektura řeckého typu, rozvíjelo se zpracování drahých kovů (lidské masky, kultovní vozíky Strettweg), bronzové nádoby s narativními reliéfy a plastika. Ve výzdobě převažovaly geometrické a figurální náměty. Od 3. století př.n.l. patřilo ilyrské umění do okruhu římské kultury.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: