identifikacePsychologie
Psychologie. a) určení charakteru podnětů (odpovídající-neodpovídající) – procesu vnímání; určení relevatitnosti či irelevantnosti znaků v procesu chápání určitého významu, na kterém se podílí zobecňování, rozlišování a interference odpovídajících (relevantních) znaků; b) proces psychického ztotožňování jedince s jiným člověkem, skupinou či vzorem. Proces identifikace je jak subjektivním, tak sociálním a společenským aktem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplex, nápodoba, vývoj psychiky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: