idealizaceMyšlenkové konstruování pojmů o předmětech, které sice ve skutečnosti neexistují a nejsou uskutečnitelné, avšak mají své předobrazy v reálném světě. Proces idealizace se zakládá na použití abstrakce, která odhlíží od vlastností a vztahů reálných objektů a zavádí charakteristiky, které v realitě nemohou existovat. Prototypem takových idealizací je pojem bod, který nemá rozměry podobně přímka, absolutně černé těleso, ideální kapalina ap. Idealizace hraje významnou úlohu v poznání, umožňuje formulovat vědecké zákony, vytvářet abstraktní schémata reálných objektů a dějů a touto cestou přispívat k hlubšímu pochopení skutečnosti. Idealizace se užívá také při modelování. Rozdíl mezi fantastickou a vědeckou idealizací spočívá v tom, že ideální objekty vědy lze za určitých podmínek vykládat v termínech existujících reálných předmětů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: