hysterie[Řečtina], zastaralé, pro nepřesnost v současné psychiatrii opouštěné označení pro soubor určitých vnějších znaků chování člověka. Současná psychopatologie rozlišuje především hysterickou povahu, která se vyznačuje nepřiznaným pocitem méněcennosti a intenzívní potřebou překonat ji sebezdůrazňováním, dramatizováním, marnivostí, sebeklamem, pseudologií, rozmarností, egocentrismem, zvýšenou sugestibilitou, katatymií, sklonem k účelovým reakcím a ke konverzím. Kromě hysterické povahy se rozlišuje dále: hysterická psychóza, neuróza a hysterická reakce. K těmto poruchám mají sklon především hysterické povahy, mohou se však vyskytovat i u jedinců, u nichž nejsou hysterické rysy dominantní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: faryngospasmus, médium, rozdvojení osobnosti.

Reklama: