hyperparatyreózaLékařství
[Řečtina], hyperparathyreosis – onemocnění vznikající nadměrnou sekrecí parathormonu (hormonu příštítných tělísek), podmíněné buď adenomem příštítných tělísek, nebo vzácněji jejich primární hyperplazií (primární hyperparatyreóza). Jako sekundární hyperparatyreóza se označuje také zvýšená sekrece parathormonu, tady však hyperplazie příštítných tělísek vzniká následkem poklesu hladiny vápníku nebo vzestupu hladiny fosfátu u některých onemocnění, například u ledvinového selhání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-