hydrostatický vztlakHydrostatika – vztlak vyvozený hydrostatickým tlakem vody na ponořenou část plavidla. Jeho výslednice působí svislým směrem vzhůru a rovná se tíži vody vytlačené ponořenou částí plavidla (Archimédův zákon).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 6. 2008
Autor: -red-