hydromechanika[hydromechanyka], část všeobecné mechaniky; nauka o rovnováze (hydrostatika) a pohybu (hydrodynamika) kapalin, ne pouze vody, jak by naznačoval název. Se zřetelem na technické potřeby se někdy nazývá hydraulika (pro rychlosti, kdy lze zanedbat vliv stlačitelnosti tekutiny), která se vztahuje i na některé oblasti aerodynamiky. Hydromechanika se dělí na teoretickou a experimentální. Základní zákony hydromechaniky jsou rovnice kontinuity, vyjadřující princip zachování hmoty, a rovnice pohybové, pro vazké kapaliny Navierova-Stokesova a pro ideální kapaliny Eulerova, z které lze odvodit rovnici Bernoulliho.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Coriolisovo číslo, hydrodynamika, hydrostatika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: