hydrogenuhličitany(Starší název bikarbonáty, hydrouhličitany), M1HCO3, kyselé soli kyseliny uhličité, jsou známy u alkalických kovů a kovů alkalických zemin, například hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (užívací soda), hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, způsobující přechodnou tvrdost vody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie, kyselina uhličitá, kyselý uhličitan, voda.

Reklama: