humanismusHudba
Hudba, hudební směr v období renesančního humanismu. Pod vlivem renesančního humanismu idejí se objevily nové rysy, související s antickým estetickým myšlením a antickou hudební teorií. Rozvoj nastal v 16. století zvláště v německé a francouzské oblasti. Přenosem antických veršových rozměrů do hudby byla vytvořena pevná rytmická schémata užívaná pak po celou epochu baroka. Textovým základem skladeb byly Horatiovy ódy, později žalmy, důraz kladen na jednoduchost, akordickou sazbu, jednotný rytmus všech hlasů, preferování textu před hudební složkou. Skladatelé P. Hofhaimer, L. Senfl, C. Goudimel a další. Hudba se uplatňovala rovněž ve školských hrách (závěrečné sbory podle příkladu řecké tragédie). V Itálii usilovali členové florentské cameraty o obnovu antického dramatu. Výsledkem jejich snah byl vznik nového druhu zpěvního projevu (monodie), který se stal základem prvních oper.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: