hryzec



Zoologie
Arvicola – rod hlodavců z čeledi hrabošovitých. Známy pouze dva druhy. V České republice je hojný hryzec vodní, Arvicola terrestris, který má v dospělosti tělo 120–200 mm dlouhé a ocas 60 – 100 mm dlouhý. Na chodidlech zadních končetin má 5 mozolů (na rozdíl od hraboše, který jich má 6). Srst je zbarvená hnědě až červeně. Ve vegetační době žije na vlhkých místech a poblíž vody, v zimě žije dále od vody. Živí se zvláště podzemními částmi rostlin. Působí vážné škody na kořenové zelenině cibulovitých rostlinách a v zimě zvláště okusem kořenů ovocných dřevin. Žije převážně podzemním způsobem života. Každý dospělec má svou vlastní noru. Boj s hryzcem je velmi nesnadný. Osvědčilo se sázení dřevin do drátěných košů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2000
Autor: -red-