Hornosázavská pahorkatinaGeomorfologický celek v České republice na severozápadě Českomoravské vrchoviny, nejvyšší horou je Roudnice, 661 m n.m. Členitá pahorkatina. Na horninách krystalinika a hlubinných vyvřelin je erozně denudační reliéf kerné stavby s tektonickými kotlinami hřbety, suky a hlubokými údolími. Člení se na podcelky: Kutnohorskou plošinu, Světelskou pahorkatinu, Havlíčkobrodskou pahorkatinu a Jihlavsko-sázavskou brázdu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Českomoravská vrchovina, Havlíčkobrodská pahorkatina, Jihlavsko-sázavská brázda, Kutnohorská plošina, Světelská pahorkatina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: