Hornonitrianska kotlinaGeomorfologický celek ve Slovenské republice ve Fatransko-tatranské oblasti. Složitá, zlomy ohraničená deprese mezi Strážovskými vrchy na západě a Vtáčnikem, Kremnickými vrchy a Žiarem na východě s říční osou Nitry a přítoků Handlovky a Nitrice, od 199 do 750 m n.m. Složitá pahorkatina na eocenním flyši, miocenních a pliocenních mořských a jezerních jílech, slínech, píscích, pískovcích a štěrcích s ložisky hnědého uhlí a lignitu. Po zlomech vystupují termální prameny a v Bojnicích se usadily travertiny. Člení se na kotliny: Prievidzskou, Oslianskou, Rudnianskou, Handlovskou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fačkovské sedlo, Koš, Lazany, Nitra, Prievidza.

Reklama: