Hornádska kotlinaGeomorfologický celek ve Slovenské ve Fatransko-tatranské oblasti. Tektonická a erozně denudační složitá sníženina směru západ-východ s říční osou Hornádu na 1 posunutou. Kotlinová pahorkatina až vrchovina od 344 m n.m. na východě do 1000 m n.m. na západě, převážně na jílovcovém flyši, porušená zlomy směrů severozápad-jihovýchod a západ-východ. Z pramenů se uložily v pliocénu a ve čtvrtohorách travertiny. Člení se na podcelky: Vikartovskou priekopu, Hornádske podolie, Medvedie vrchy, Podhradskou kotlinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: