Horafrancouzsky la Montagne, montagnardi revoluční parlamentní frakce v Konventu 1792–93; poslanci Hory většinou zasedali v horních lavicích (odtud název). Hora byla tvořena především zástupci Paříže ovládané radikální revoluční Komunou (od srpnového povstání 1792). Představiteli Hory byli M. Robespierre, G. J. Danton, J.-P. Marat, J. R. Hébert, převahu měli jakobíni. Pravicí v Konventu byli girondisté, většina poslanců tvořila takzvanou bažinu. Montagnardi se podíleli na další radikalizací revoluce, zlikvidovali girondisty, vytvořili Výbor obecného blaha jako orgán revoluční diktatury. Vedoucí postavení Hory v revoluci bylo oslabeno frakčními boji mezi stoupenci Dantona, Héberta a Robespierra od prosince 1793; 24.3.1794 byli popraveni hébertovci, 5.4.1794 dantonovci. Existenci Hory ukončil thermidorský převrat (27. 7.) a poprava robespierrovců 28.7.1794. Moc v Konventu pak získala velká buržoazie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Camille Desmoulins, Georges Jacques Danton, Jacques Hébert, jakobíni, Jean Paul Marat, zběsilí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: