Honoré Gabriel Riqueti de MirabeauLiteratura
[Mirabo], *9.3.1749 – †2.4.1791, hrabě de Riqueti (od roku 1789), francouzský politik a spisovatel, kritik feudálního absolutismu ve Francii. V letech 1768-1769, 1774-1776, 1777-1780 a 1782 byl vězněn pro dluhy. Byl autorem několika protivládních pamfletů. Roku 1789 se stal poslancem generálních stavů, vedoucí osobností a řečníkem na počátku Velké francouzské revoluce. Zastupoval zájmy liberální šlechty, získal si popularitu u pařížského lidu. Usiloval o nastolení silné konstituční monarchie britského typu. Byl v tajném spojení s králem, jemuž navrhoval vyhlásit ústavu mimo revoluční Paříž, a připravit tak půdu pro potlačení radikálních sil. Mirabeau je autorem kritického díla La Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand (Pruská monarchie za Fridricha Velikého).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: jakobíni, Velká francouzská revoluce.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: