hmyz v prvohoráchHistorie / Zoologie
Přesličky, plavuně, kapradiny a první semenné rostliny, které vyrůstaly z bahnité půdy kolem jezer a moří ve svrchnokarbonských teplých a vlhkých oblastech, poskytovaly ideální podmínky pro rozvoj druhově zdaleka nejbohatší skupiny živočichů na světě – hmyzu. Vedle bezkřídlých chvostoskoků známých již z devonu se objevil i první okřídlený hmyz s nedokonalou proměnou. Nad hladinou vodních ploch se velmi často proháněly vážky. Jejich dravé larvy žily ve vodě jezer. Velmi častou skupinou hmyzu byli také švábi a jepice. Obrem mezi hmyzem byla Meganeura. Tato vážka dosahovala v rozpětí křídel až 75 cm. Na hlavě měla velké vyklenuté oči, mohutná kusadla a menší tykadla. Zadeček byl složen z 11 článků.

Datum vytvoření: 26. 3. 2001
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -TK-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: