hmotnostní spektrometrieFyzika, metoda určování hmotnosti izotopů atomů a molek, přivedených do ionizovaného stavu. Měřicí přístroj, hmotnostní spektrometr, je složený ze tří funkčních celků: a) iontového zdroje, v němž probíhá ionizace neutrálních atomů a molek, měřené směsi, b) analyzátoru, který působením elektrických a magnetických polí separuje ionty různých hmotností, c) zařízení, v němž se registrují rozlišené složky. Výstupním údajem je hmotnostní spektrum – diagram, na jehož vodorovné ose je stupnice hmotností a na svislé ose stupnice relativního zastoupení dané složky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hmotnostní spektroskop, nascentní atomy, palletron.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: