hmatové orgányZoologie
Zoologie, orgány, sloužící k vnímání počitků dotykových, dále tlaku, chladu, tepla a bolesti. U nižších bezobratlých, například ploštěnek, jsou hmatové buňky rozptýleny po celém povrchu těla. U jiných bezobratlých jsou hmatové buňky, popřípadě hmatové orgány soustředěny v tykadlech, tykadélkách a makadlech, jak je tomu například u členovců. U obratlovců jsou hmatové orgány uloženy v kůži v podobě volných nervových zakončení, často opatřených vazivovou pochvou z koncentricky uspořádaných lamel (Krauseho, Golgiho, Grandryho, Herbstova, Merkelova, Meissnerova a Vaterova-Paciniho tělíska).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: hmat, smyslové orgány.

Reklama: