HippokratesBiografie
*asi 460 – †370 př.n.l., lékař antického Řecka, pokládaný za otce lékařství. Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: biologie, biotypologie, cholerik, flegmatik, impulsivita, konstituce, lékařství, melancholie, melancholik, Rhazes, sangvinik, vita brevis, ars longa.