heydrichiádaPolitologie
Označení pro období teroru za nacistické okupace českých zemí, zahájené příchodem R. Heydricha jako zastupujícího říšského protektora do Prahy dne 27.9.1941. Heydrich byl poslán do protektorátu Čechy a Morava, aby zde potlačil sílící protinacistický odboj. Hned po jeho příchodu bylo vyhlášeno stanné právo a rozpoutány masové represálie proti účastníkům odboje. Byly popraveny stovky vlastenců, mezi nimi i vůdcové Obrany národa, sokolští činovníci. Dne 19.1.1942 bylo odvoláno stanné právo a zároveň jmenována nová protektorátní vláda v čele s J. Krejčím. K vyvrcholení nacistického teroru došlo pak po atentátu na Heydricha dne 27.5.1942. Opět bylo vyhlášeno stanné právo (27.5.–3.7.1942), zahájeny masové popravy českých lidí – často i bez formálního soudního přelíčení (celkem popraveno kolem 2300 lidí), vyhlazeny obce Lidice a Ležáky, zpřetrhány organizační sítě odboje, který byl dočasně ochromen. Termín heydrichiáda se někdy používá v užším smyslu pouze pro označení období stanného práva po atentátu na Heydricha. Někdy se též rozlišuje „první heydrichiáda“ (období stanného práva na podzim roku 1941) a „druhá heydrichiáda“ (období stanného práva po atentátu na Heydricha).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bohumil Baxa, Emil Hácha, Františka Plamínková, Miloš Krásný.