heuristikaZvláštní způsob řešení problémů, postup vedoucí k nalezení optimálního způsobu řešení určitého problému bez znalosti daného algoritmu, procedura objevení, invence, která může vést k řešení (hledanému cíli). Heuristické metody lišící se od formálních metod založených na matematických modelech zkracují čas potřebný k řešení úlohy (ve srovnání s metodou úplného výběru možných alternativ). Dosažené výsledky nemusí být vždy optimální, jsou pravidelně plauzibilní (pravděpodobné, přijatelné). Při časovém omezení se jako heuristická chová každá rozhodovací procedura. V psychologii a kybernetice se někdy heuristickými metodami rozumějí postupy zaměřené na zkrácení doby výběru nebo induktivní metody řešení problémů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: analogie, učení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: