hetman[ukrajinština a polština < němčina], hejtman, vojevůdce – v 16.–17. století na Ukrajině představitel rejestrových (registrovaných) kozáků, od roku 1648 vládce Ukrajiny a velitel kozáckého vojska. Hetmani stáli v čele řady rolnicko-kozáckých povstání. Vedie hetmana Ievobřežní Ukrajiny byl v letech 1654–1704 i hetman pravobřežní Ukrajiny. Od roku 1708 byli hetmani jmenováni carskou vládou (v letech 1722–1727 a 1734–1750 neobsazováni). V roce 1764 hodnost zrušena. V Polsku v 15.–16. století velitel námezdních vojsk. V 16.–18. století se tak nazýval velitel armády. Od roku 1539 byli v polsko-litevském státě dva hetmani (velký korunní hetman a hetman polní).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hetmanština, Hieronim Augustyn Lubomirski, Jerzy Sebastian Lubomirski.

Reklama: