hertzFyzika
[-rc, podle H. Hertze], značka Hz, fyzikální jednotka kmitočtu (frekvence). 1 Hz je kmitočet periodického děje o periodě 1 sekunda, jinak řečeno, počet hertzů udává počet opakování určitého děje za 1 sekundu. Často se užívá násobků MHz [megaherc] – milion kmitů (dějů) za sekundu, kHz [kiloherc] – tisíc kmitů (dějů) za sekundu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 12. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: a.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: