Heinrich von Wölfflin*21.6.1864 – †19.7.1945, německý historik umění a estetik; žák J. Burckhardta, spolu s C. Fiedlerem a E. Hanslickem stoupenec estetického psychologismu. Na rozdíl od Fiedlera, jimž byl ovlivněn, oceňoval zkušenost a ve formální reflexi uměleckého díla přijímal analytický a deskriptivní přístup. Klíčovým pojmem jeho estetického myšlení je pojem "čisté visibility", který mu sloužil ke sloučení estetických názorů severského a italského umění. "Čistá vizibilita" (ryzí vidění) Wölfflinovi souvisela s jeho pojetím výtvarného formalismu, kdy jsou výtvarné obsahy odvozovány z forem; přesto tento formalismus nevedl k naprosté eliminaci "obsahu" a "citu", ač měl transcendentální charakter.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: dějiny umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: