Hans VaihingerBiografie / Filozofie
[Fajinger], *25.9.1852 – †18.2.1933, německý filozof; profesor univerzity v Halle, systemizátor koncepce tzv. fikcionalismu, blízké novokantovství, pozitivismu a pragmatismu. Popularizátor učení I. Kanta, komentátor Kantovy Kritiky čistého rozumu. Do dějin filozofie se zapsal knihou Die Philosophie des Als Ob (Filozofie jakoby), v niž se snažil dokázat, že lidské poznání je soustavou užitečných, ale nepravdivých fikcí. Své hledisko nazýval též idealistickým pozitivismem, avšak nikde neurčil rozhodující kritéria pro rozlišování iluze a skutečnosti. Jeho teorie poznání nese biologizující a naturalistické rysy. Od ortodoxního pozitivismu se lišil kontrapozicí světa fikcí a skutečnosti. V kritice poznání prováděl filozofickou destrukci reality i samotné filozofie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: fikcionalismus, Theodor Lessing.

Reklama: