HannibalPolitologie

[Hanybal], *247 nebo 246 př.n.l. (Kartágo) – †184 př.n.l. (Gebze, Turecko), kartaginský vojevůdce a politik, syn Hamilkarův. Vůdce protiřímské strany v Kartágu. Útokem na Saguntum a překročením Iberu (dnešní Ebro) vyvolal 2. punskou válku. Tažením přes Pyreneje a Alpy vnikl nečekaně do Itálie a roku 216 zničil římskou armádu u Kann. Svého vítězství však dostatečně nevyužil. Roku 215 získal za spojence Filipa V. Makedonského. V Roce 204 byl odvolán do Afriky k obraně Kartága, 202 poražen Scipionem St. u Zamy. Po válce se snažil jako nejvyšší úředník (suffet) zavést v Kartágu demokratické reformy. Na nátlak Říma musel odejít ze země. Účastnil se války Antiocha III. proti Římu. Po jeho porážce prchal před římským vlivem do Galatie a Bíthýnie, kde spáchal sebevraždu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Cannae, Filip V., Hamilkar Barkas, Hannibal ante portas, Hannón Veliký, Hasdrubal, Italikové, Marcus Claudius Marcellus, Marcus Minucius Rufus, punské války, Quintus Fabius Maximus Verrucosus, Salamanca, Trasimenské jezero.

Reklama: