halogenidyBinární sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky. Patří mezi nejrozšířenější sloučeniny. Podle struktury a vlastností se dělí do tří skupin: a) iontové halogenidy s iontovými vazbami kov-halogen. Tvoří iontové struktury, mají vysokou teplotu tání a teplotu varu a taveniny dobře vedou elektrický proud. Ve vodných roztocích jsou zcela disociovány na ionty a v nepolárních rozpouštědlech se nerozpouštějí. Patří sem halogenidy alkalických kovů a kovů alkalických zemin a především fluoridy elektropozitivnějších přechodných kovů; b) halogenidy s polymerními strukturami tvoří elektronegativnější kovy v oxidačních číslech II a III s těžšími halogeny, například CuCl2, FeCI3, PtBr2 a CdI2. Mají nižší teploty tání a teploty varu a taveniny špatně vedou elektrický proud c) molekulové halogenidy tvoří nekovy a polokovy obecně a některé kovy ve vysokých oxidačních číslech IV-VII; například TiCl4, PbCl4, ReF7, IrF6. Tyto halogenidy mají nízkou teplotu tání a teplotu varu, taveniny nevedou elektrický proud a rozpouštějí se v nepolárních rozpouštědlech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkalické kovy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: