Habeas Corpus Act[Habeás korpus ekt, latina + angličtina], anglický zákon z roku 1679. Chránil osobní svobodu poddaných (název zákona je odvozen od počátku latinské zatýkací formule „Měj tělo“). Osobní svobodu zaručovala již Magna charta libertatum (1215), která však byla často porušována. Parlament proto její dodržování podřídil uvedenému zákonu. Žádný člověk podle něj nemůže být zatčen a vzat do vazby bez soudního vyšetřování, zatčení smí být provedeno jen na základě písemného příkazu. Zatčenému musejí být sděleny důvody a bylo stanoveno, že výslech proběhne nejpozději do 24 hodin od zatčení. Zákon také určuje trest pro úředníky, kteří jej budou porušovat. Habeas Corpus Act se původně týkal jen kriminálních činů, v roce 1816 byl rozšířen i na občanskoprávní záležitosti. Platí dodnes, jeho působnost byla v dějinách několikrát pozastavena parlamentem v situacích ohrožení státu (např. při jakobitských povstáních v letech 1715 a 1745 nebo za války s Francií roku 1794). V roce 1960 byl vydán tzv. Administration of Justice Act, který určuje případy, kdy Habeas Corpus Act nemusí být dodržen.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: