Grundyho funkceMatematika
Funkce g, která každému uzlu x konečného orientovaného grafu G=[U, Γ] přiřazuje celé nezáporné číslo g(x) tak, že platí: a) je-li Γ(x) prázdná množina, je g(x)=0; b) je-li Γ(x) neprázdná, pak se g(x) rovná nejmenšímu celému nezápornému číslu, jež je různé od všech hodnot g(y) pro y∈Γ(x).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 9. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: