Grignardova činidlaOrganická chemie
[Gryňárova], nejznámější organokovové sloučeniny obecného vzorce RMgX, kde R značí alkyl nebo aryl a X halogen (Cl, Br, I). Získávají se reakcí alkyl- nebo arylhalogenidů s kovovým hořčíkem. Grignardova činidla jsou velmi reaktivní, sehrála významnou úlohu v rozvoji organické chemie; umožňují vytvoření vazby uhlík-uhlík, například při jejich adici na násobné vazby, například karbonylovou (-C=O) nebo nitrilovou (-CN) skupinu. Grignardova činidla umožňují syntézu například ketonů, alkoholů a uhlovodíků nejrůznějších typů. Jsou používána například při výrobě léčiv, silikonů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: François Auguste Victor Grignard, organokovové sloučeniny.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: