gravitační vlnyGeofyzika, vlny, na něž působí pouze síla gravitace, například vlny na vodě při vlnové délce větší než 1,7 cm, kdy můžeme zanedbat vliv povrchového napětí. Je-li c rychlost vlny, L délka vlny, T perioda a d hloubka vody, pak je c = gL/2 pro L menší než d/4; c = gd pro d menší než L/20 (platí též pro slapové vlny na oceánech). Jejich existence vyplývá z obecné teorie relativity, ale dosud se je nepodařilo experimentálně prokázat.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: