gravitační měřeníMěření gravitačního pole Země; dělí se na absolutní a relativní. K absolutním měřením se používá metoda reverzního kyvadla nebo metoda volného pádu. Reverzní kyvadlo může kývat kolem dvou břitů; jestliže doby kmitů T jsou stejné, pak vzdálenost břitů se rovná délce l ideálního matematického kyvadla a pro tíhové zrychlení g platí g = 4[pí]2l/T2. Při metodě volného pádu se měří doba t pádu tělíska padajícího ve vakuu na dráze S; pak tíhové zrychlení g = 2S/t2. Pro přesné měření je nutno měřit čas s přesností 10-8 s a vzdálenost S s přesností 10-7 m. Relativní měření se provádějí kyvadlovými přístroji nebo gravimetry. Při měření kyvadly na dvou různých místech je g1/g2 = T22/T12. Gravimetry jsou v principu pérové váhy, v nichž zemská tíže působící na vahadélko se vyrovnává pružinou. Při relativních měřeních se požaduje přesnost řádově 10-7 m·s-2. Pro měření tíže v ponorkách, lodích a letadlech byly vyvinuty speciální přístroje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: