gravimetrieFyzika
Vědní obor patřící mezi geofyzikální vědy. K základním úlohám gravimetríe patří (kromě teorie přesných tíhových měření) studium tvaru a rozměrů zemského tělesa a jeho vnějšího tíhového pole. Gravimetrickými metodami se stanoví normální zemské tíhové pole. Gravimetríe se zabývá rovněž výzkumem gravitačních vlivů Měsíce a Slunce na Zemi, tj. slapy pevné Země. Dále se gravimetríe zabývá studiem velmi složitých gravitačních vlivů zemské kůry a teorií izostatické rovnováhy litosféry. Přispívá rovněž k průzkumu ložisek užitkových nerostů a surovin. Má těsný vztah ke geodézii, která se rovněž zabývá studiem tvaru Země, převážně však z geometrického hlediska;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: geofyzika, George Gabriel Stokes, tíhové pole Země.

Reklama: